Bến Cửa Đại

Bến Cửa Đại

Bến tàu Cửa Đại là nơi các tàu gỗ, tàu chợ hay canô ra đảo Cù Lao Chàm làm thủ tục hải quan để khởi hành đi đảo Cù Lao Chàm. Cảng du lịch Cửa Đại (Bến cảng Cửa Đại) được xây dựng qui mô và đảm bảo thông suốt cho các chuyến đi ra đảo Cù Lao Chàm để phục vụ dụ khách đến tham quan và vui chơi tại đảo Cù Lao Chàm.